Ugrás az oldal tetejére

Kapcsolati adatok

TAYLOR GUMI- ÉS KLÍMASZERVIZ KFT.
1194 Budapest Méta utca 13
Adószám: 13358042-2-43
Cégjegyzékszám: 1-09-860489
Bankszámla szám: 11719001-29909018-00000000

Telefon: 06 (1) 280 65 67
E-mail: info@autotire.hu

Vásárlási Feltételek

A Honlapon keresztül a Vásárló megrendelést adhat le az eladásra kínált termékekre. A megrendelés leadásához a következő adatok szükségesek:
 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Cégnév (adott esetben)
 • Adószám (adott esetben)
 • Számlázási cím  
 • Szállítási cím
 • E-mail cím
 • Telefonszám
Vásárlónak lehetősége van a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról tájékozódni. A termék leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt. A hivatalos termékleírásért kérjük, látogasson el a termék gyártójának weboldalára.
Vásárló Megrendelést adhat le oly módon, hogy a kiválasztott Terméket a Kosárba helyezi, majd megadja a Megrendelés teljesítéséhez szükséges szállítási és számlázási adatokat, valamint kiválasztja a fizetési és az átvételi módot. A Termék Kosárba helyezése nem jelenti a Megrendelés véglegesítését. A Vásárló jelen ÁSZF elfogadását követően a Megrendelés gombra kattintva véglegesítheti a Megrendelést (ajánlat).
A Megrendelés véglegesítésével a Vásárló kijelenti, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek. A Megrendelés véglegesítésével a Vásárló vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését az Eladó megtagadja.
Eladó a megérkezett Megrendelést e-mailen igazolja vissza a megrendelés leadásától számított 15 percen belül. Eladó és Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló e-mail, telefonhívás vagy SMS útján megkapja az Eladótól a Megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást.
A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.Amennyiben Vásárló a megrendelés leadásától számított 15 percen belül nem kap visszaigazoló e-mailt, abban az esetben a megrendelés leadásától számított 24 órán belül jelezni kell azt a Szolgáltató 1. pontban megjelölt e-mail címére. Ennek elmaradása esetén az Eladó kizárja, azon felelősségét mely a visszaigazolási kötelezettsége megszegéséből származik abban az esetben, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Vásárló rossz e-mail címet adott meg megrendelése során, vagy, mert tárhelye telített.
Ha az Eladó a Vásárló által megrendelt Termékszállítását nem tudja teljesíteni, úgy erről köteles tájékoztatni az Vásárlót, és a Megrendelés ellenértékét 14 napon belül visszatéríteni részére, ha az kiegyenlítésre került és a Vásárló is kifejezte és elfogadta a szerződés felbontásának tényét. A felek megállapodhatnak a Megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is

Szállítási Feltételek

A csomagok kiszállítása engedéllyel rendelkező futárszolgálat útján történik.A Kiszállítást a következő szolgáltatók végezhetik:

             


 • 24H Parcel Zrt.
  • 1106 Budapest, Fehér út 10.
  • Cégjegyzékszám: 01-10-049225
  • Adószám: 25885062-2-42  
 • Magyar Posta Zrt.
  • 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
  • Cégjegyzékszám: 01-10-042463
  • Adószám: 10901232-2-44
A kiszállítást végző szolgáltató kiválasztására Eladó szabadon jogosult.  
Szállítási határidő: 10 óráig leadott rendelések esetében, a szállítási határidő a „raktáron” megjelöléssel rendelkező termékek esetében a rendelés leadását követő munkanaptól számított egy munkanap, az ezt követően leadott rendeléseknél pedig két munkanap.  

Szállítási díjak 
 • 1 darab gumiabroncs esetén: 2500 Ft
 • 2 darab gumiabroncstól:1790 Ft / darab
 • Túlsúlyos csomag esetén: 2500 Ft / darab
Túlsúlyos csomag

A futárszolgálat maximális súlyhatára 40 kg. Természetesen Ön rendelhet ettől nagyobb súlyú terméket is, de ekkor figyelembe kell venni , hogy a túlsúlyos csomag szállítási költsége többletköltséggel jár. Minden egy címre kiszállított csomag amelynek összes súlya meghaladja a 40 kilogramm súlyhatárt Túlsúlyos csomagnak számít, ezekre darabonként 2500Ft/darab szállítási költséget számítunk fel.
A túlsúlyos csomag az általunk forgalmazott motorkerékpár, személy és SUV abroncsok esetében nem jellemző, a nagyobb méretű kisteher abroncsok és az Extrém 4x4 és Off Road abroncsok léphetik át a súly határt.

Csomag újra kézbesítés

Amennyiben Eladó elküldte Önnek a megrendelt csomagot, és azt Ön 5 munkanapon belül nem veszi át, a csomagot automatikusan visszaküldésre kerül. Ilyen esetben, amennyiben ezt Ön kezdeményezi, a csomagot a szállítási költség újbóli felszámításával Eladó ismét elküldi Önnek, de csakis akkor indítja útjára ismét a csomagot, ha annak ellenértéke előre utalással jóváírásra került. Amennyiben egy címről két vagy több alkalommal visszakapjuk a csomagot, Áruházunk fenntartja a jogot, hogy erre a névre és címre a továbbiakban NE küldjön újra csomagot.

Kártyás fizetés

A megrendelt termékek árát a vevő a termék átvételekor az eladó telephelyén vagy házhoz szállítás esetén a futárnak fizeti.
Speciális termékek esetén az Eladó a teljesítést előleg megfizetése esetén teljesíti.
A telephelyünkön 1194 Bp. Méta utca 13. bankkártyával is fizethet!
Törökbálinti átvétel esetén csak kártyás fizetési lehetőség van.
A futárnál csak készpénzfizetési lehetőség áll rendelkezésére.Garanciális feltételek

Szavatosság, jótállás
 
Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadók.
Hibás termék esetén a Vevő – e-mail útján - jogosult szavatossági igényét bejelenteni.
Kijavítás, illetve kicserélés kérése esetén Eladó azt 15 napon belül teljesíti.
Eladó a Vevő bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti Vevő nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez, az eladott termék megnevezését, vételárát, az Eladóáltali teljesítés időpontját, a hiba leírását és bejelentésének időpontját, és az érvényesíteni kívánt jogot. Ezen túlmenően eladó rögzíti a szavatossági igényre adott választ és tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a Vevő jogvita esetén a békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
A jegyzőkönyvről a Vásárló kérésére Eladó másolatot biztosít. Eladó a jegyzőkönyvet az Adózás rendjéről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően köteles megőrizni.  

Kellékszavatosság

Eladó hibás teljesítése esetén a Vásárló kellékszavatossági igényt érvényesíthet a 2013. évi V. törvény szerint.( Ptk.)
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket Eladótól vásárolta. Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett.
A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
A szavatossági igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben az Eladó nem jelölte meg a leértékelés okát.
A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető.
Vásárló az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az a választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, nem kérhette, akkor kérheti a termék vételárának arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ő maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.
Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jog már nem érvényesíthető.
Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló– választása szerint – az 6.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.
Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.
Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.
Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Jótállás

Hibás teljesítés esetén Szolgáltató jótállásra köteles.
A kötelező jótállás 6 hónap, melynek kezdő időpontja a termék a Vásárlónak történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.
A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
A jótállási jogokat kizárólag a fogyasztónak minősülő Vásárló érvényesíthet.
Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vásárló részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát
 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.
Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vásárló:
 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az, a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet.
 • ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vásárló – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Ha a Vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 14 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni.
A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vásárló a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.
A jótállás és szavatosság ideje alatt a rendeltetésszerű használat mellett előforduló hibák kijavítására az adott termék szakszervize vállalkozik, a szakszervizek címe minden esetben a jótállási vagy garanciajegyen esetleg a termék használati útmutatójának a végén van feltüntetve, de a megfelelő szakszerviz elérésében Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll vásárlói rendelkezésére.
Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatosság és a termékszavatosság pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
A jótállás tehát nem érinti a Vásárló jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
Jótállási, szavatossági igényét a „Szolgáltató adatai” pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő.
Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a Vásárló békéltető testületi eljárást kezdeményezhet.

Szavatossági, jótállási igények bejelentése:

Vásárló a szavatossági, jótállási igényeit a „Szolgáltató adatai” pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül jelentheti be a Szolgáltató felé.
Szolgáltató a Vásárló nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet vesz fel.
A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Felhasználó rendelkezésére bocsátja.
Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon értesíti a Felhasználót.
A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított öt évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

Garanciális bejelentő letöltés: Garancialis_bejelento_Autotire-hu.docx
A garanciális bejelentőt az info@autotire.hu e-mail címre küldje.

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek  

A Szolgáltató adatai:
Cégnév: TAYLOR Gumi-és Klímaszervíz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1194 Budapest, Méta u. 13.
Telefon: 061 280 6567
E-mail: info@autotire.hu
Adószám: 13358042-2-43
Cégjegyzék szám: 01-09-860489
Tárhely szolgáltató: Tárhely.Eu Kft Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14, 1097

1. Általános rendelkezések

1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) dokumentum tartalmazza a  https://autotire.hu/  weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető online webáruházban vásárló, Honlapra belépő felhasználó (továbbiakban: Vásárló) általi igénybevételének feltételeit. Az ÁSZF tartalmazza továbbá a Honlapon elérhető online webáruházon keresztül történő vásárlás és szerződéskötés feltételeit, valamint a szerződéskötés alapján létrejött jogviszonyra vonatkozó feltételeket.
Jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve a Honlapon elérhető tájékoztatókat és egyéb információkat együttesen, egymásra tekintettel kell értelmezni. Amennyiben a jelen ÁSZF és a Honlapon elérhető tájékoztatók és egyéb információk tartalma eltér, úgy a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak.
Vásárló a Honlapon történő vásárlással – ez irányú nyilatkozatával - tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.2.Eladó: a Szolgáltató illetve a Honlapon az egyes termékek mellett Eladóként feltüntetett Vállalkozás - annak valamennyi elérhetőségével és saját adatvédelmi szabályzatával - az adott termék vonatkozásában. Amennyiben a termék mellett nincs feltüntetve Szolgáltatótól eltérő Eladó, úgy Eladónak maga a Szolgáltató minősül.

1.3. A szerződés nyelve magyar.

1.4. A Honlapon leadott megrendelés nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül, így a Vásárló és az Eladó közötti elektronikus úton kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.  

1.5. Eladó semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.  

2. Szolgáltatás

A Honlapon keresztül a Szolgáltató gépjármű gumiabroncsokértékesítését végzi valamint csomagküldő, internetes kereskedelmet folytat.  

3. Felhasználási feltételek

Vásárló a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja.
Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért, valamint az általuk közzétett tartalmakért. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.
Amennyiben a Vásárló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak, 2aki jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
Amennyiben a Vásárló megsérti a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, úgy a Szolgáltató jogosult figyelmeztetést küldeni a Vásárló részére.
Az Eladó jogosult a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésből fakadó jogait illetve követeléseit másra átruházni. A Vásárló a továbbiakban is hivatkozhat azokra a kifogások, illetve beszámíthatja azokat az ellenköveteléseket, amelyek az átruházásról szóló értesítéskor már fennállt jogalapon keletkeztek.
Az Eladó írásbeli hozzájárulása nélkül a Vásárló nem jogosult a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésből fakadó jogainak illetve követeléseinek átruházására.
A Tartalom a jelen ÁSZF-ben foglalt meghatározásának megfelelően magába foglalja különösen, de nem kizárólagosan a Weboldalon feltüntetett logókat, grafikai elemeket, kereskedelmi védjegyeket, képeket és/vagy bármely egyéb tartalmat.  

4. Vásárlás folyamata  

 4.1.Megrendelés

 A Honlapon keresztül a Vásárló megrendelést adhat le az eladásra kínált termékekre. A megrendelés leadásához a következő adatok szükségesek:
 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Cégnév (adott esetben)
 • Adószám (adott esetben)
 • Számlázási cím
 • Szállítási cím
 • E-mail cím
 • Telefonszám  
Vásárlónak lehetősége van a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról tájékozódni. A termék leírások csak tájékoztató jellegűek, nem minden esetben tartalmaznak az adott termékről minden információt. A hivatalos termékleírásért kérjük, látogasson el a termék gyártójának weboldalára.
Vásárló Megrendelést adhat le oly módon, hogy a kiválasztott Terméket a Kosárba helyezi, majd megadja a Megrendelés teljesítéséhez szükséges szállítási és számlázási adatokat, valamint kiválasztja a fizetési és az átvételi módot. A Termék Kosárba helyezése nem jelenti a Megrendelés véglegesítését.
A Vásárló jelen ÁSZF elfogadását követően a Megrendelés gombra kattintva véglegesítheti a Megrendelést (ajánlat).  
A Megrendelés véglegesítésével a Vásárló kijelenti, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek. A Megrendelés véglegesítésével a Vásárló vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését az Eladó megtagadja.  
Eladó a megérkezett Megrendelést e-mailen igazolja vissza a megrendelés leadásától számított 15 percen belül. Eladó és Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló e-mail, telefonhívás vagy SMS  útján megkapja az Eladótól a Megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást.
 A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.
Amennyiben Vásárló a megrendelés leadásától számított 15 percen belül nem kap visszaigazoló e-mailt, abban az esetben a megrendelés leadásától számított 24 órán belül jelezni kell azt a Szolgáltató 1. pontban megjelölt e-mail címére. Ennek elmaradása esetén az Eladó kizárja, azon felelősségét mely a visszaigazolási kötelezettsége megszegéséből származik abban az esetben, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Vásárló rossz e-mail címet adott meg megrendelése során, vagy, mert tárhelye telített.  
Ha az Eladó a Vásárló által megrendelt Termékszállítását nem tudja teljesíteni, úgy erről köteles tájékoztatni az Vásárlót, és a Megrendelés ellenértékét 14 napon belül visszatéríteni részére, ha az kiegyenlítésre került és a Vásárló is kifejezte és elfogadta a szerződés felbontásának tényét. A felek megállapodhatnak a Megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.

4.2.Termékek ára

A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve.
A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét és szerelési költségeket. Külön csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra.
A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.
Eladó nem vállal felelősséget a gondossága ellenére vagy a rendszer hibájából eredő, bárki számára felismerhető módon, tévesen feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert árától jelentősen eltérő, árra (például 0,- Ft). Ilyen esetekben a Szolgáltató a hibásan feltüntetett ár esetén felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, melyet követően a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli-e a Szolgáltató által megjelölt valós áron a terméket vagy sem.

4.3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Vásárló által elküldött ajánlat megérkezését az Eladó legkésőbb 15 percen belül e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére. Az e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetett vagy fizetendő végösszeget.
Ha Vásárló megrendelése elküldését követően, a visszaigazoló e-mail tartalmából észleli, hogy a megadott adatok tévesem kerültek rögzítésre, azt haladéktalanul, de legkésőbb 1 órán belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, annak érdekében, hogy a nem kívánt teljesítés elkerülhető legyen.
Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 15 percen belül nem kapja meg Eladótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.
E visszaigazoló e-mail az Eladó részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Vásárló között.
Visszaigazoló e-mail hiányában a szerződés érvényesen nem jön létre a felek között. Eladó kizárja, azon felelősségét mely a visszaigazolási kötelezettsége megszegéséből származik abban az esetben, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Vásárló rossz e-mail címet adott meg megrendelése során, vagy, mert tárhelye telített.
A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 4.4. Fizetés

A termék ellenértékének kiegyenlítése kiszállítás esetén utánvéttel és banki előre utalással történhet. Személyes átvétel esetén az ellenértékének kiegyenlítése bankkártyás fizetés, banki előre utalás és készpénzes fizetéssel történhet.  

4.5. Számla

Eladó a megrendelt termékekről a Vásárló részére, a kifizetés igazolására, a vásárlási folyamat során megadott e-mail címre számlát küld.  

4.6.Termékek kiszállítása

A csomagok kiszállítása engedéllyel rendelkező futárszolgálat útján történik.
A Kiszállítást a következő szolgáltatók végezhetik:
 • 24H Parcel Zrt. 1106 Budapest, Fehér út 10. Cégjegyzékszám: 01-10-049225 Adószám: 25885062-2-42    
 • Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Cégjegyzékszám: 01-10-042463 Adószám: 10901232-2-44  
 • A kiszállítást végző szolgáltató kiválasztására Eladó szabadon jogosult.    
4.6.1 Szállítási határidő  

10 óráig leadott rendelések esetében, a szállítási határidő a „raktáron” megjelöléssel rendelkező termékek esetében a rendelés leadását követő munkanaptól számított egy munkanap, az ezt követően leadott rendeléseknél pedig két munkanap.  

4.6.2. Szállítási díjak
 
Megrendelt darabszám Házhoz szállítás
1 darab 2500 Ft
2 darabtól 1590 Ft / darab
Túlsúlyos csomag esetén
2500 Ft / darab

4.6.3. Túlsúlyos csomag

A futárszolgálat maximális súlyhatára 40 kg. Természetesen Ön rendelhet ettől nagyobb súlyú  terméket is, de ekkor figyelembe kell venni , hogy a túlsúlyos csomag szállítási költsége többletköltséggel jár. Minden egy címre kiszállított csomag amelynek összes súlya meghaladja a 40 kilogramm súlyhatárt Túlsúlyos csomagnak számít, ezekre darabonként 2500Ft  szállítási költséget számítunk fel.
A túlsúlyos csomag az általunk forgalmazott motorkerékpár, személy és SUV abroncsok esetében nem jellemző, a nagyobb méretű kisteher abroncsok és az Extrém 4x4 és Off Road abroncsok léphetik át a súly határt.

Csomag újra kézbesítés:  

Amennyiben Eladó elküldte Önnek a megrendelt csomagot, és azt Ön 5 munkanapon belül nem veszi át, a csomagot automatikusan visszaküldésre kerül. Ilyen esetben, amennyiben ezt Ön kezdeményezi, a csomagot a szállítási költség újbóli felszámításával Eladó ismét elküldi Önnek, de csakis akkor indítja útjára ismét a csomagot, ha annak ellenértéke előre utalással jóváírásra került. Amennyiben egy címről két vagy több alkalommal visszakapjuk a csomagot, Áruházunk fenntartja a jogot, hogy erre a névre és címre a továbbiakban NE küldjön újra csomagot.  

5. Elállási jog  

Elállási jog gyakorlásának menete:

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).
Fogyasztó a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Korm. rendelet értelmében jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 • terméknek,
 • több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.  
Az elállási határidő meghosszabbodik a 14 napot követő legfeljebb 12 hónappal, ha előzetes tájékoztatás az elállási jog meglétéről és feltételeiről elmarad! Ha e 12 hónapon belül sor kerül a tájékoztatásra, akkor, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló 14 napos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta. Több termék rendelése esetén az utolsó termék átvételétől kezdődik a határidő (egy megrendelés, de többszöri kiszállítás esetén).
Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Szolgáltató 1. pontban megjelölt e-mail címére, illetve amennyiben Eladó a Szolgáltatótól különböző Vállalkozás, úgy annak a honlapon megadott e-mail címére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (akár a 14. napon) elküldi elállási nyilatkozatát Eladó részére.
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Az Eladó e-mailben 3 munkanapon belül visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket – új állapotban - az Eladó címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy futárnak átadja) a terméket.

A termék Eladó címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli.
A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, Eladó haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget . Eladó jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket.
Eladó a vételár visszafizetését a Vásárló által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában teljesíti.  
Amennyiben a visszaküldött termék hiányos, sérült vagy használt állapotban lett visszaküldve, Vásárló az elállási jogát nem gyakorolhatja, ez esetben a hiányos, sérült vagy használt állapotban visszaküldött terméket Eladó Vásárló részére visszaszolgáltatja.    
Elállási jog gyakorlására vonatkozó mintadokumentumot jelen ÁSZF melléklete tartalmazza.    

6. Szavatosság, jótállás    

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadók.
Hibás termék esetén a Vevő – e-mail útján - jogosult szavatossági igényét bejelenteni.
Kijavítás, illetve kicserélés kérése esetén Eladó azt 15 napon belül teljesíti.
Eladó a Vevő bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti Vevő nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez, az eladott termék megnevezését, vételárát, az Eladó általi teljesítés időpontját, a hiba leírását és bejelentésének időpontját, és az érvényesíteni kívánt jogot. Ezen túlmenően eladó rögzíti a szavatossági igényre adott választ és tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a Vevő jogvita esetén a békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
A jegyzőkönyvről a Vásárló kérésére Eladó másolatot biztosít. Eladó a jegyzőkönyvet az Adózás rendjéről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően köteles megőrizni.

6.1.Kellékszavatosság  

Eladó hibás teljesítése esetén a Vásárló kellékszavatossági igényt érvényesíthet a 2013. évi V. törvény szerint.( Ptk.)
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket Eladótól vásárolta. Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett.
A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
A szavatossági igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben az Eladó nem jelölte meg a leértékelés okát.
A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető. Vásárló az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az a választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
 • Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, nem kérhette, akkor kérheti a termék vételárának arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ő maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.
Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jog már nem érvényesíthető.
Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

6.2 Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló– választása szerint – az 6.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.
Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.
Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.
Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

6.3. Jótállás

Hibás teljesítés esetén Szolgáltató jótállásra köteles.
A kötelező jótállás 6 hónap, melynek kezdő időpontja a termék a Vásárlónak történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.
A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
A jótállási jogokat kizárólag a fogyasztónak minősülő Vásárló érvényesíthet. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vásárló részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát
 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.
Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vásárló:
 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az, a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet
 • ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vásárló – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Ha a Vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 14 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni.
A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vásárló a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.
A jótállás és szavatosság ideje alatt a rendeltetésszerű használat mellett előforduló hibák kijavítására az adott termék szakszervize vállalkozik, a szakszervizek címe minden esetben a jótállási vagy garanciajegyen esetleg a termék használati útmutatójának a végén van feltüntetve, de a megfelelő szakszerviz elérésében Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll vásárlói rendelkezésére.
Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatosság és a termékszavatosság pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
A jótállás tehát nem érinti a Vásárló jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
Jótállási, szavatossági igényét a „Szolgáltató adatai” pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő.
Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a Vásárló békéltető testületi eljárást kezdeményezhet

6.4. Szavatossági, jótállási igények bejelentése

Vásárló a szavatossági, jótállási igényeit a „Szolgáltató adatai” pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül jelentheti be a Szolgáltató felé.
Szolgáltató a Vásárló nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet vesz fel.
A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Felhasználó rendelkezésére bocsátja.
Ha a Szolgáltató a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon értesíti a Felhasználót.
A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított öt évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.  

 7. Jogérvényesítési lehetőségek  

7.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja A Vásárló a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1. pontban feltüntetett elérhetőségeken terjesztheti elő.

Reklamáció esetén a 45/2014 (II.26.) Kormányrendeletben részletesen rögzített feltételek szerint járunk el. Minden beérkezett panaszra válaszolunk és minden általunk, illetve szállítóink által elkövetett hiba esetén a vásárlóink érdekeit szem előtt tartva járunk el .
Vásárlói panaszát Szolgáltatóhoz a következő módon tudja benyújtani:
E-mail útján: info@autotire.hu
Eladó a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. A panaszra adott válasz egy példányát 5 évig Szolgáltató megőrzi.
A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.      

7.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Eladó és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat az Eladó székhelye szerint illetékes Békéltet Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára.
Felek rögzítik, hogy függetlenül a Vásárló lakhelyének felekre a magyar jog és az alábbi magyar vitarendezési fórumok joghatóságát kötik ki. ·      
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése Szolgáltató székhelye szerint illetékes Testület: Megnevezés: Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186 E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Honlap cím: www.bekeltet.hu   
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
A fogyasztó a lakóhelye / tartózkodási helye alapján az alábbi békéltető testületekhez fordulhat a fogyasztói jogvita rendezése érdekében:  
 • Baranya Megyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109. Telefonszáma: (72) 507-154 Fax száma: (72) 507-152 E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu  
 • Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500 Fax száma: (76) 501-538 E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu  
 • Békés Megyei Békéltető Testület Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775 Fax száma: (66) 324-976 E-mail cím: bmkik@bmkik.hu  
 • Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870 Fax száma: (46) 501-099 E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu  
 • Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefonszáma: (1) 488-2131 Fax száma: (1) 488-2186 E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Honlap cím: www.bekeltet.hu  
 • Csongrád Megyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149 E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu  
 • Fejér Megyei Békéltető Testület Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Telefonszáma: (22) 510-310 Fax száma: (22) 510-312 E-mail cím: fmkik@fmkik.hu  
 • Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217 Fax száma: (96) 520-218 E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu  
 • Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10. Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15. Telefonszáma: (52) 500-710 Fax száma: (52) 500-720 E-mail cím: info@hbkik.hu  
 • Heves Megyei Békéltető Testület Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615 E-mail cím: tunde@hkik.hu  
 • Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Telefonszáma: (56) 510-610 Fax száma: (56) 370-005 E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu  
 • Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszáma: (34) 513-010 Fax száma: (34) 316-259 E-mail cím: kemkik@kemkik.hu  
 • Nógrád Megyei Békéltető Testület Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a Telefonszám: (32) 520-860 Fax száma: (32) 520-862 E-mail cím: nkik@nkik.hu  
 • Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240. Telefonszáma: (1)-269-0703 Fax száma: (1)-269-0703 E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu Honlap cím: www.panaszrendezes.hu  
 • Somogy Megyei Békéltető Testület Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501-000 Fax száma: (82) 501-046 E-mail cím: skik@skik.hu  
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180 Fax száma: (42) 311-750 E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu
 • Tolna Megyei Békéltető Testület Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661 Fax száma: (74) 411-456 E-mail cím: kamara@tmkik.hu  
 • Vas Megyei Békéltető Testület Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (94) 312-356 Fax száma: (94) 316-936 E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu  
 • Veszprém Megyei Békéltető Testület Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Telefonszáma: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK) Fax száma: 88/412-150 (VKIK fax száma) E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu web: www.bekeltetesveszprem.hu  
 • Zala Megyei Békéltető Testület Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24. Telefonszáma: (92) 550-513 Fax száma: (92) 550-525 E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

Vásárló Bírósági eljárás kezdeményezése.  

8. Adatkezelés

Szolgáltató a Vásárlók személyes adatait a külön adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Az adatkezelési tájékoztató elérhető adatkezelő weboldalán: https://autotire.hu/informaciok#adatkezelesi-szabalyzat

9. Az általános szerződési feltételek egyes rendelkezéseinek érvénytelensége

Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, az nem eredményezi a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés érvényességét és a szerződés egyéb rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. A szerződés hatályban maradó rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy az a Szolgáltató és a felhasználó eredeti akaratát leginkább tükrözze.

10. ÁSZF módosítás

Az ÁSZF feltételeket a Szolgáltató a vonatkozó hatályos magyar jogszabályi rendelkezésekkel összhangban – egyoldalúan jogosult megváltoztatni, kiegészíteni. A módosított ÁSZF az internetes honlapon való közzététel napján lép hatályba. A szolgáltató internetes honlapját látogató Vásárló köteles rendszeresen tájékozódni jelen ÁSZF módosításai tekintetében. Amennyiben a vásárló a jelen ÁSZF módosításának hatálybalépését követően továbbra is látogatja a webshopot és megrendelést ad le, azt a szolgáltató jogosult úgy értelmezni, hogy a vásárló az ÁSZF módosítását elfogadta.

11. Egyéb rendelkezések

Jelen ÁSZF a 2005. évi CLXIV törvény, a 2001. évi CVIII. törvény, a 2011. évi CXII. törvény, a 2013. évi V. törvény, a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet valamint a hatályos egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével készült.
Jelen ÁSZF rendelkezéseit minden honlapon Eladóként feltüntetett vállalkozás magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba a honlapon történő közzététellel lépnek.
Címzett: TAYLOR Kft. Budapest, Méta u.13.1194  
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:
 • Szerződés megnevezése:
 • Adásvételi szerződés (gépjármű gumiabroncs vonatkozásában)
 • Termék pontos megjelölése:
 • Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
 • A fogyasztó neve:
 • A fogyasztó címe:
 • Vételár visszatérítését a következő bankszámlára kérem:
 • Bank Neve:
 • Bankszámla jogosultja:
 • Bakszámla száma:    
 • Kelt:
 • Fogyasztó aláírása
Weboldalunk Általános szerződési feltételét innen töltheti le

Adatkezelési szabályzat


Adatkezelési tájékoztató webáruházban történő adatkezeléshez    

 I. Adatkezelő megnevezése 

Cégnév: Taylor Kft.
Székhely: 1194 Budapest, Méta u. 13.
Cégjegyzék szám: 01-09-860489
Adószám: 13358042-2-43
Képviseli: Szabó Zoltán Attila


II.  Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok  

A webáruházban történő adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
III. A kezelt adatokra vonatkozó információk

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: A kezelt adatok körét és célját, időtartamát, jogalapját és a kezelés módját jelen tájékoztató függeléke tartalmazza.  

IV. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

IV.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás  
Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.
Adatkezelő a kezelt személyes adatokat jelen szabályzat mellékletében rögzített alvállalkozóinak továbbítja.
Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át a személyes adatait más – a mellékletben fel nem sorolt - Adatkezelőknek, állami szerveknek.  
Így például, amennyiben  
 • az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása,
 • a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.  
IV.2. Adatbiztonsági intézkedések  
Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat az Adatkezelő szerverein, illetve adott esetben papír alapú irattárában tárolja.  A személyes adatok tárolásához az Adatkezelő más cég szolgáltatását nem veszi igénybe. Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szerveren tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz fért hozzá.  

V. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai  

1. Az Ön hozzáférési jogai

Ön, mint jogosult hozzáférhet a személyes adataihoz.  
Ha azt kéri, hogy az Adatkezelő visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni, az alábbiakra vonatkozóan:  
(a) milyen személyes adatait,
(b) milyen jogalapon,
(c) milyen adatkezelési cél miatt,
(d) milyen forrásból,
(e) mennyi ideig kezeli.  

Az Ön azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy az Adatkezelő kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,  
(a) az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(b) nem terjed ki az anonim adatokra;
(c) nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és
(d) magában foglalja az egyértelműen az Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat.  

Az Adatkezelő az Ön kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha Ön további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, az Adatkezelő ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat Ön fog viselni.  

2. Az Ön helyesbítéshez való joga   

Ön jogosult a személyes adatai helyesbítésére.  
E joga:
(a) nem terjed ki az anonim adatokra;
(b) az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(c) nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és
(d) magában foglalja az egyértelműen Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat.  

Az Adatkezelő az Ön kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti személyes adatait. Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja a személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.  

3. Törléshez való jog  

Bizonyos feltételek esetén Ön jogosul a személyes adatai törlésére.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, amennyiben
(a) az Adatkezelő kezeli e személyes adatokat, és
(b) Ön a személyes adatai törlését kéri, és
(c) a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.  

 Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha
(a) az Adatkezelő kezeli az Ön személyes adatait, és
(b) Ön a személyes adatai törlését kéri, és
(c) Ön visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és
(d) nincs más jogalap az Ön adatainak további kezelésére.  

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha
(a) az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és
(b) Ön tiltakozik az ellen, hogy az Adatkezelő kezeli a személyes adatait, és
(c) az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget az Ön tiltakozásával szemben.  

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha
(a) Ön a személyes adatai törlését kéri, és
(b) az ilyen adatok Adatkezelő általi kezelése nem jogellenes, vagy
(c) a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy
(d) az Ön adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.  

Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak törléséről tájékoztatja a személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.  

 4. Az Ön joga az adatkezelés korlátozásához  

Ön kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását. Az Ön joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérése vonatkozásában
(a) nem terjed ki az anonim adatokra;
(b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(c) nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és
(d) magában foglalja az egyértelműen az Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat.  

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és Ön vitatja az ilyen adatok pontosságát. Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha Ön olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és Ön ellenzi az ilyen adatok törlését.  

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha
(a) Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és
(b) az Adatkezelőnek már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és
(c) Ön az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.  

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha
(a) Ön tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek az Adatkezelő jogos érdekei céljából, és
(b) Ön annak visszaigazolására vár, hogy az Ön személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az Ön tiltakozásával szemben.  

Az Adatkezelő az Ön személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.  

Ha az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, akkor
(a) tárolhatja az ilyen személyes adatokat,
(b) az Ön hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,
(c) kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.    

5. Adathordozhatósághoz való joga

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.  

Az Ön adathordozhatósághoz való joga
(a) nem terjed ki az anonim adatokra;
(b) az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(c) nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és
(d) nem terjed ki az egyértelműen álnevesített adatokra.  

6. Az Ön, mint érintett kérelmének ügyintézési határideje  

Az Adatkezelő az Önt a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol.  

7. Panasz benyújtásához való jog

Ha Ön úgy véli, hogy a jogait megsértették, az Adatkezelő azt javasolja, hogy kezdeményezzen egyeztetést az Adatkezelővel közvetlen kapcsolatfelvétel útján. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre vagy ha Ön nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.  
A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu  

8. A jelen tájékoztató módosításai

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. Az Adatkezelő adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.

Webáruházban történő vásárláshoz kapcsolódó adatkezelés:

1.Személyes adat: Név
Adatkezelés célja: Termék értékesítése, számlázás
Adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez, vagy a szerződés megkötését megelőző lépésekhez szükséges
Kik férhetnek hozzá az adathoz: Ügyvezetés, Értékesítési feladatokkal megbízott munkatársak, Számlázás
Tárolás módja: papíron és/vagy elektronikusan: E
Tárolás helye: Elektronikus irattár
Tárolás időtartama: Adózás rendjéről szóló törvényben meghatározottak szerint

2.Személyes adat: Lakcím
Adatkezelés célja: Termék értékesítése, számlázás
Adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez, vagy a szerződés megkötését megelőző lépésekhez szükséges
Kik férhetnek hozzá az adathoz: Ügyvezetés, Értékesítési feladatokkal megbízott munkatársak, Számlázás
Tárolás módja: papíron és/vagy elektronikusan: E
Tárolás helye: Elektronikus irattár
Tárolás időtartama: Adózás rendjéről szóló törvényben meghatározottak szerint

3.Személyes adat: Online azonosító
Adatkezelés célja: Termék értékesítése, számlázás
Adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez, vagy a szerződés megkötését megelőző lépésekhez szükséges
Kik férhetnek hozzá az adathoz: Ügyvezetés, Értékesítési feladatokkal megbízott munkatársak, Számlázás
Tárolás módja: papíron és/vagy elektronikusan: E
Tárolás helye: Elektronikus irattár
Tárolás időtartama: Adózás rendjéről szóló törvényben meghatározottak szerint

4.Személyes adat: E-mail címAdatkezelés célja: Termék értékesítése, számlázás
Adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez, vagy a szerződés megkötését megelőző lépésekhez szükséges
Kik férhetnek hozzá az adathoz: Ügyvezetés, Értékesítési feladatokkal megbízott munkatársak, Számlázás
Tárolás módja: papíron és/vagy elektronikusan: E
Tárolás helye: Elektronikus irattár
Tárolás időtartama: Érintett a hozzájárulást visszavonta, vagy a cél megvalósul (az adatvédelmi szabályzatban meghatározott feltételek beállta esetén)

5.Személyes adat: TelefonszámAdatkezelés célja: Termék értékesítése, számlázás
Adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez, vagy a szerződés megkötését megelőző lépésekhez szükséges
Kik férhetnek hozzá az adathoz: Ügyvezetés, Értékesítési feladatokkal megbízott munkatársak, Számlázás
Tárolás módja: papíron és/vagy elektronikusan: E
Tárolás helye: Elektronikus irattár
Tárolás időtartama: Érintett a hozzájárulást visszavonta, vagy a cél megvalósul (az adatvédelmi szabályzatban meghatározott feltételek beállta esetén)

 Adattovábbítási nyilatkozat

 Tudomásul veszem, hogy a Taylor Gumi és Klímaszervíz Kft  1194 Budapest Méta utca 13. adatkezelő által az autotire.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Név, e-mail cím.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff


1.   számú melléklet: Adattovábbítások nyilvántartása

Dátum: Folyamatos
Címzett: OTP Mobil Kft 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.
Személyes adatok köre: név, e-mail cím
Egyéb adatok: vásárlás összege
Megjegyzés: SimplePay


Dátum: Folyamatos
Címzett: Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6
Személyes adatok köre: név, telefonszám, szállítási cím, e-mail cím
Egyéb adatok: vásárlás összege
Megjegyzés: Futárszolgálat

Dátum: Folyamatos
Címzett: 24H Parcel Zrt 1106 Budapest, Fehér út 10.
Személyes adatok köre: név, telefonszám, szállítási cím, e-mail cím
Egyéb adatok: vásárlás összege
Megjegyzés: Futárszolgálat

Dátum: Folyamatos
Címzett: Online Comparison Shopping Kft.1074 Budapest, Rákóczi út 70-72
Személyes adatok köre: név, e-mail cím
Egyéb adatok: vásárolt termék
Megjegyzés: Árukereső Megbízható Bolt program

Dátum: Folyamatos
Címzett: Tárhely.Eu Kft.Budapest, 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
Személyes adatok köre: név, telefonszám, cím, e-mail cím
Egyéb adatok: -
Megjegyzés: Tárhely szolgáltató

Dátum: Folyamatos
Címzett: OTP Bank Zrt. Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.
Személyes adatok köre: név, telefonszám, cím, e-mail cím
Egyéb adatok: vásárlás összege
Megjegyzés: Bankkártyás fizetés

Adatkezelési szabályzatunkat innen töltheti le
Adatkezelési tájékoztatónkat webáruházban történő adatkezeléshez innen töltheti le
Adatkezelési tájékoztatónkat hírlevélben történő adatkezeléshez innen töltheti le
Adatkezelési tájékoztatónkat ügyfél adatkezeléshez innen töltheti le
Adatkezelési tájékoztatónkat telefonos adatkezeléshez innen töltheti le

Adatkezelés Cookie

Adatkezelési szabályzat Cookei    

Adatkezelési tájékoztató cookie használat vonatkozásában   

 I. Adatkezelő megnevezése  
Cégnév: Taylor Kft.
Székhely: 1194 Budapest, Méta u. 13.
Cégjegyzékszám: 01-09-860489
Adószám: 13358042-2-43
Képviseli: Szabó Zoltán Attila
Adatvédelmi ügyekben eljáró személy: Szabó Zoltán Attila
 
II. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok  

Az adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
III. A kezelt adatokra vonatkozó információk  

Adatkezelő által kezelt adatok köre: érintett online azonosítója. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig      

IV. A cookie-ról általában

(1) A Sütik (cookie-k)  rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig marad a számítógépen, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni.
(2) A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő, ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.
(3) A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódóan kerül sor, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben nem szükséges az, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid összefoglaló a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.
(4) A honlapon a sütik alkalmazásáról a látogatót tájékoztatni kell. Ezen tájékoztatóval az Adatkezelő biztosítja, hogy a látogató a honlap információs társadalommal összefüggő szolgáltatásainak igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy az Adatkezelő mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.  

V. Alkalmazott cookie-k  

Az Adatkezelő tájékoztatja felhasználóit, hogy a Weboldala és aloldalai látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programokat használja. A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. A weboldalra látogatók (Érintettek) engedélyezik az Adatkezelő részére a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok használatát. Egyben hozzájárulnak felhasználó viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatás igénybe vételéhez az Adatkezelő részére. Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint.
Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek. A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban.

V.1. Google Analytics:  
Az Adatkezelő a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri vele kampányai eredményességét. A program használatával az Adatkezelő főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be.

V.2. Google Remarketing:  
Az Adatkezelő a Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a Weboldalra látogatók később szabad Google hirdetési felületeken az Adatkezelő hirdetésével találkozzanak. Az Adatkezelő a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók–például a Google– is megjelenítik internetes webhelyeken. Az Adatkezelő és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a Weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

V.3. Google AdWords konverziókövetés:  
A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy az Adatkezelő mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.  

V.4.
Facebook Remarketing   Az Adatkezelő a Facebook remarketing pixelét használja a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a Weboldal meglátogatása után külső szolgáltató - például a Facebook - internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

V.5. Cookie-k letiltása:  
Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban, általában azonban az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén. Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt.   Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.  

VI. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

VI.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás  
Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. Adatkezelő a kezelt személyes adatokat jelen szabályzat mellékletében rögzített alvállalkozóinak továbbítja.   Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át a személyes adatait más – a mellékletben fel nem sorolt - Adatkezelőknek, állami szerveknek.
Így például, amennyiben
 • az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása,
 • a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.
VI.2. Adatbiztonsági intézkedések  
Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat az Adatkezelő szerverein, illetve adott esetben papír alapú irattárában tárolja. A személyes adatok tárolásához az Adatkezelő más cég szolgáltatását nem veszi igénybe. Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szerveren tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz fért hozzá.  

VII. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai  

1. Az Ön hozzáférési jogai  

Ön, mint jogosult hozzáférhet a személyes adataihoz.  
Ha azt kéri, hogy az Adatkezelő visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni, az alábbiakra vonatkozóan:
(a) milyen személyes adatait,
(b) milyen jogalapon,
(c) milyen adatkezelési cél miatt,
(d) milyen forrásból,
(e) mennyi ideig kezeli.  

Az Ön azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy az Adatkezelő kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,  
(a) az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(b) nem terjed ki az anonim adatokra;
(c) nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és
(d) magában foglalja az egyértelműen az Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat.  

Az Adatkezelő az Ön kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha Ön további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, az Adatkezelő ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat Ön fog viselni.  

2. Az Ön helyesbítéshez való joga  

Ön jogosult a személyes adatai helyesbítésére.
E joga:
(a) nem terjed ki az anonim adatokra;
(b) az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(c) nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és
(d) magában foglalja az egyértelműen Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat.  

Az Adatkezelő az Ön kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti személyes adatait. Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja a személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.  

3. Törléshez való jog  

Bizonyos feltételek esetén Ön jogosul a személyes adatai törlésére.   Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, amennyiben
(a) az Adatkezelő kezeli e személyes adatokat, és
(b) Ön a személyes adatai törlését kéri, és
(c) a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.  

 Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha
(a) az Adatkezelő kezeli az Ön személyes adatait, és
(b) Ön a személyes adatai törlését kéri, és
(c) Ön visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és
(d) nincs más jogalap az Ön adatainak további kezelésére.  

 Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha
(a) az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és
(b) Ön tiltakozik az ellen, hogy az Adatkezelő kezeli a személyes adatait, és
(c) az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget az Ön tiltakozásával szemben.  

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha
(a) Ön a személyes adatai törlését kéri, és
(b) az ilyen adatok Adatkezelő általi kezelése nem jogellenes, vagy
(c) a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy
(d) az Ön adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.  

Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak törléséről tájékoztatja a személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.  

4. Az Ön joga az adatkezelés korlátozásához  

Ön kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását. Az Ön joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérése vonatkozásában
(a) nem terjed ki az anonim adatokra;
(b) a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(c) nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és
(d) magában foglalja az egyértelműen az Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat.  

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és Ön vitatja az ilyen adatok pontosságát. Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha Ön olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és Ön ellenzi az ilyen adatok törlését.  

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha

(a) Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és
(b) az Adatkezelőnek már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és
(c) Ön az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.  

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha

(a) Ön tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek az Adatkezelő jogos érdekei céljából, és
(b) Ön annak visszaigazolására vár, hogy az Ön személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az Ön tiltakozásával szemben.  

Az Adatkezelő az Ön személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.  

Ha az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, akkor

(a) tárolhatja az ilyen személyes adatokat,
(b) az Ön hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,
(c) kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.  

5. Adathordozhatósághoz való joga  

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.  

 Az Ön adathordozhatósághoz való joga
(a) nem terjed ki az anonim adatokra;
(b) az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(c) nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és
(d) nem terjed ki az egyértelműen álnevesített adatokra.  

6.
Az Ön, mint érintett kérelmének ügyintézési határideje  

Az Adatkezelő az Önt a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol.  

7. Panasz benyújtásához való jog  

Ha Ön úgy véli, hogy a jogait megsértették, az Adatkezelő azt javasolja, hogy kezdeményezzen egyeztetést az Adatkezelővel közvetlen kapcsolatfelvétel útján. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre vagy ha Ön nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.  
A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu  

8. A jelen tájékoztató módosításai  

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. Az Adatkezelő adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.

Cookie szabályzatunkat innen töltheti le
Törzsvásárlói belépés